Αύριο Τρίτη 3 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι θα υπογραφεί στο Δημαρχείο Καλαμπάκας, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας» μεταξύ του Δήμου Καλαμπάκας, της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμπάκας και της αναδόχου εταιρίας  «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».