Με την Πράξη 36η/11-09-2017 του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων τοποθετούνται ως εξής οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 και ΠΕ11.

Για τις τοποθετήσεις ΠΕ06 εδώ, για τις τοποθετήσεις ΠΕ11 εδώ.