Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, η Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ – ΖΩ» και ο Δήμος Καλαμπάκας θα διανέμουν τα εξής προϊόντα:
    ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
    ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
    ΦΑΚΕΣ
    ΦΑΣΟΛΙΑ
    ΠΕΛΤΕΣ
    ΖΑΧΑΡΗ
    ΓΑΛΑ
    ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
στους ωφελούμενους του προγράμματος ΚΕΑ, από το χώρο του κτηνιατρείου Καλαμπάκας.
Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του ΚΕΑ του Δήμου Καλαμπάκας με την εγκεκριμένη αίτησή – ένταξή τους στο ΚΕΑ, να παραλάβουν τα προϊόντα από το χώρο του κτηνιατρείου Καλαμπάκας, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Τρίτη               22/08/2017       ώρες  09:00 – 14:00
Τετάρτη         23/08/2017      ώρες  09:00 – 14:00
Πέμπτη           24/08/2017      ώρες  09:00 – 14:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2432350281.