Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός προχώρησε σήμερα στην ανακοίνωση των θεματικών Αντιπεριφερειαρχώνκαι των τομέων που αυτοί καλύπτουν.
Οι νέοι ΘεματικοίΑντιπεριφερειάρχες είναι:
Λαδόπουλος Γεώργιος - Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Μπέμπης Απόστολος -Τεχνικών Έργων
Καλτσογιάννης Γεώργιος -Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ρεντζιάς Ευθύμιος - Αθλητισμού
Μπουτίνας Ιωάννης -Τουρισμού, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης
Μάττας Γεώργιος - Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Εμπορίου