Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ενημερώνει τους πολίτες ότι, αύριο  Παρασκευή 28 – 04 – 2017 θα δοθεί στην κυκλοφορία των οχημάτων η γέφυρα του Πηνειού ποταμού επί της οδού Καλαμπάκας – Διάβας, στην οποία η κυκλοφορία είχε διακοπεί λόγω της κατάρρευσής της,  κατά την θεομηνία της 16-01-2016.
Η αποκατάσταση της γέφυρας γίνεται με το έργο: «Αποκατάσταση της γέφυρας  στον Πηνειό ποταμό στην οδό Καλαμπάκας – Διάβας: Αποκατάσταση φερόντων στοιχείων, προστασία θεμελίων, συμπλήρωση αναχωμάτων για την διευθέτηση της κοίτης του ποταμού, τοποθέτηση ελαστομεταλλικών εφέδρανων, επισκευή αρμών διαστολής, τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας (Σ.Α.Ο), κατασκευή πεζοδρομίου, αποκατάσταση αποχέτευσης» προϋπολογισμού 4.600.000 ευρώ (με Φ.Π.Α), αναδόχου: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε» με χρηματοδότηση από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Με την εργολαβία η γέφυρα εκσυγχρονίστηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και συγκεκριμένα κατασκευάστηκε νέο βάθρο στη θέση του βλαθέντος  βάθρου με βαθιά θεμελίωση σε βάθος 15 m, προστατεύθηκαν τα υπόλοιπα βάθρα με κατασκευή περιμετρικώς φρεατοπασσάλων σε βάθος 8 m, επισκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν στην θέση του τα βλαβέντα ανοίγματα, αντικαταστάθηκαν τα εφέδρανα και κατασκευάστηκαν πλάκες συνέχειας για την καλύτερη σεισμική και αντισεισμική και στατική συμπεριφορά της γέφυρας, ανακατασκευάστηκαν τα πεζοδρόμια και τοποθετήθηκαν  στηθαία  ασφαλείας και ιστοί ηλεκτροφωτισμού.
Στα πλαίσια της εργολαβίας απομένει προς εκτέλεση η κατασκευή της πεζογέφυρας ανάντι της γέφυρας για την ασφαλή κίνηση των πεζών και έργα διαμόρφωσης της κοίτης.