Κατά 60% μειώθηκαν οι πράξεις των υποθηκοφυλακείων όλης της χώρας από το 2004 έως το 2014. Ειδικά από το 2010, οι μεταβιβάσεις ακινήτων βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, ενώ στο μισό μειώθηκαν και οι υποθήκες. Η μέση αξία των δικαιωμάτων που εισπράχθηκαν ανά πράξη σε όλη τη χώρα το 2014 ήταν 149 ευρώ. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ σε 380 γραφεία της χώρας οι πράξεις (μεταβιβάσεις ακινήτων, υποθήκες, διεκδικήσεις, κατασχέσεις κ.ά.) κυμαίνονταν σε σχετικώς σταθερά επίπεδα μέχρι το 2008, ενώ από το 2009 ξεκινά μικρή μείωση, η οποία στη συνέχεια εξελίσσεται απότομα: από 951.000 το 2010, οι πράξεις «πέφτουν» στις 535.000 το 2012 και στις 384.000 το 2014. Στα 28 υποθηκοφυλακεία της περιοχής Θεσσαλίας ο αριθμός των πράξεων για το 2014 ανήλθε σε 27.319 και οι εισπράξεις σε 2.937.000 ευρώ, με τη μέση αξία των δικαιωμάτων που εισπράχθηκαν ανά πράξη να φτάνει τα 108 ευρώ.
Οσον αφορά το είδος των πράξεων, το μεγαλύτερο μέρος  έχει να κάνει με τις μεταγραφές ακινήτων (αγορές, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, κ.λπ.).
Τ.Π.