Στην τοποθέτησή του ο τρικαλινός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρ. Σιμορέλης για το νομοσχέδιο που αφορά τον Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού της Κοινωνικής Πολιτικής ανέφερε τα εξής στην Ολομέλεια της Βουλής:
"Το νομοσχέδιο που βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της σημερινής ολομέλειας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό νομοθέτημα. Επιτέλους η χώρα μας θα αποκτήσει έναν Εθνικό Μηχανισμό για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Στόχος μας είναι η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων να γίνει προτεραιότητα και η κοινωνική πρόνοιανα παρέχεται ορθότερα και ταχύτερα, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.
Ο Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, που απασχολεί τα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου, αποτελεί υποχρέωση που ανέλαβε η χώρα μας σύμφωνα με τον Αναθεωρημένο Ευρωπαïκό Κοινωνικό  Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπεται από την μελέτη Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (Ε.Σ.Κ.Ε.) η οποία έχει εγκριθεί από την Κομισιόν και συνοψίζει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Φαινόμενα που δυστυχώς τα χρόνια των Μνημονίων αυξήθηκαν δραματικά.
Δεν προχωράμε σε αυτόν το νόμο γιατί αποτελεί συμβατική υποχρέωση. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α και η Αριστερά ανέκαθεν έβαζαν σε προτεραιότητα την σημασία της εξάλειψης των κοινωνικών διακρίσεων και της φτώχειας. Η στιγμή που έρχεται αυτός ο νόμος είναι η πιο κατάλληλη. Το ελληνικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας είναι έλλειπες, κατακερματισμένο και αναποτελεσματικό ώστε να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση που βιώνουμε. Χαρακτηρίζεται από επικαλύψεις αρμοδιοτήτων με εκατοντάδες φορείς και έλλειψη κεντρικού συντονισμού. Η κατάσταση αυτή κατά το παρελθόν επέτρεψε σε ένα βαθμό να εμφανιστούν φαινόμενα πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς που καθιστούσαν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας αναξιόπιστο και πολιτικό εργαλείο των εκάστοτε κυβερνώντων.
Ο Εθνικός Μηχανισμός, που δομείται σε τρία επίπεδα, το κυβερνητικό, το περιφερειακό και το δημοτικό, θα έχει ως πυρήνα τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία αποκτά την ευθύνη διαχείρισης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Μάλιστα οι δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες, που στελεχώνονται με 750 νέες προσλήψεις με διαδικασίες ΑΣΕΠ, θα αποτελούν τους αμεσότερους αισθητήρες του Εθνικού Μηχανισμού. Εκεί θα απευθύνονται οι πολίτες με τα προβλήματα και τα αιτήματά τους και θα κάνουν τις ερωτήσεις τους.
Τα όργανα του Εθνικού Μηχανισμού θα ενημερώνονται και θα επικοινωνούν μέσα από πληροφοριακό σύστημα με τρία Μητρώα:το Μητρώο, Ωφελουμένων, το Μητρώο Ιδρυμάτων και το Μητρώο Προγραμμάτων. Τα πάντα θα είναι ανοικτά και διαφανή, χωρίς περιθώρια αποκλεισμού όσων πληρούν τα κριτήρια και εισόδου όσων δεν τα πληρούν.Με τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού το ελληνικό κράτος θα αποκτήσει ένα ισχυρό εργαλείο για την Κοινωνική προστασία των πολιτών και είναι χρέος μας να το στηρίξουμε.
Η οργανωτική αναβάθμιση της κοινωνικής πρόνοιας που προβλέπει το παρόν νομοσχέδιο σε συνδυασμό με Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, που την περασμένη εβδομάδα, στην ψήφιση του προϋπολογισμού, εγκρίναμε 720 εκ. ευρώ για πάνω από 250 χιλιάδες νοικοκυριά που ζουν στο επίπεδο της φτώχειας, αποτελούν σημαντικά βήματα για την αναχαίτιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Επιπλέον να σημειώσουμε ότι το Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης δεν αποτελεί απλώς οικονομική ενίσχυση για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, αλλά συνοδεύεται από παροχές σε είδος και σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και από μέτρα προώθησης της απασχόλησης. Μάλιστα, το 10% των ωφελούμενων από το ΚΕΑ θα βρίσκουν δουλειά με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ και του Χαρτοφυλακίου Απασχόλησης σε μια προσπάθεια να χτυπήσουμε τη μάστιγα της ανεργίας.
Τέλος, θα ήθελα να πω στους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, που πολλές φορές λοιδορούν τις προσπάθειες μας και τις υποβαθμίζουν στο δημόσιο λόγο, ότι προσπαθούμε να συμμαζέψουμε ένα κράτος που με τις αλόγιστες και σκανδαλώδεις πολιτικές σας το φέρατε στο χείλος της καταστροφής. Προσπαθούμε να κατευνάσουμε την ανθρωπιστική κρίση που είναι προϊόν της νεοφιλελεύθερης λιτότητας που δικοί σας ομοϊδεάτες επιβάλουν στην Ευρώπη.  Σε αυτή την προσπάθεια μην βάζετε εμπόδια γιατί ο ελληνικός λαός και βλέπει και κρίνει.
Το κοινωνικό εισόδημα είναι το ελάχιστό που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας που υπέφεραν τα χρόνια των μνημονίων. Το ίδιο ισχύει και για την 13η Σύνταξη που θα μοιραστεί φέτος από το πλεόνασμα. Το μέγιστο θα ήταν να πετύχουμε την απεμπλοκή από την επιτροπεία και τα μνημόνια και μια Ελλάδα με Ανάπτυξη, Δημοκρατία και Κοινωνική Δικαιοσύνη και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η πολιτική μας".