Ο Βασίλης Τζατζάκης είναι εκ νέου πρόεδρος του ΚΤΕΛ Τρικάλων, ύστερα από την εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση των μετόχων του ΚΤΕΛ το Σάββατο στα Τρίκαλα.

Πέραν του πρόεδρου που θα είναι ταυτόχρονα και Διευθύνων σύμβουλος, αντιπρόεδρος εξελέγη ο Ευάγγελος,Ρομπιές και  μέλη του νέου Δ.Σ. εκλέχτηκαν οι Θανάσης Ρομπιές, Νίκος Κανταρτζής και Βασίλειος Τσιακοβής.

Εκλέχθηκαν επίσης ο Δημήτριος Στάμος ως αναπληρωματικός αντιπρόεδρος και ο Γεώργιος Στάμος ως αναπληρωματικό μέλος .