Μια από τις καινοτομίες του «Μύλου των Ξωτικών» τον προσεχή χειμώνα είναι ότι… ψηλώνει. Για πρώτη φορά ολόκληρο το κτίσμα του κυρίως μύλου θα είναι διαθέσιμο στο κοινό. Και αυτό συμβαίνει διότι το κτίριο αναπαλαιώθηκε πλήρως και – το κυριότερο- ελέγχθηκε στατικά και κρίθηκε επαρκές ώστε να αντέξει το φορτίο των επισκεπτών.
Από τους τρείς ορόφους θα ξεπηδήσουν πολλές εκπλήξεις…
Κ.Τ.