Σήμερα στις 7 μ.μ. στο Ξενοδοχείο "Πανελλήνιον", θα πραγματοποιηθεί συνέλευση της Τ.Ε. Τρικάλων της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., με θέματα:
- την Πολιτική Απόφαση της 3ης Συνδιάσκεψης της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. που πραγματοποιήθηκε 5-6 Μάρτη
- τον προγραμματισμό της τοπικής δράσης.
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους/ες της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. να συμμετέχουν στην ανοικτή συνέλευση.