Η συντονιστική επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε τη συνέχιση της πανελλαδικής αποχής των συμβολαιογράφων από τα καθήκοντά τους σε ένδειξη διαφωνίας για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Συγκεκριμένα, η συντονιστική επιτροπή αποφάσισε πανελλαδική αποχή των συμβολαιογράφων από την άσκηση των καθηκόντων τους στις 5 και 6 Απριλίου 2016. Λόγω της αποχής δεν θα διενεργηθούν και οι προγραμματισθέντες για την 6η Απριλίου 2016 πλειστηριασμοί.