Στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο της περασμένης εβδομάδας κατατέθηκε ερώτηση του Βουλευτή Τρικάλων Χρήστου Σιμορέλη, προς τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Πετρόπουλο, για ένα φλέγον θέμα που απασχολεί την κοινωνία των Τρικάλων. Το θέμα είναι οι έντοκες επιστροφές στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, από ασφαλισμένους και τους κληρονόμους τους, αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών. Αφορά δηλαδή ποσά που κάποιος έλαβε, χωρίς να τα δικαιούται, είτε εν γνώσει του με δόλο, είτε εν αγνοία του, είτε με σφάλμα του οργανισμού και πρέπει να επιστραφούν σύμφωνα με τον νόμο πίσω με τόκο. Η ερώτηση ζητά από το αρμόδιο υπουργείο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα εφαρμόσει ώστε να τα ασφαλιστικά ταμεία να αναζητούν αυτές τις παροχές με δίκαιο τρόπο.