Σπουδαίας σημασίας για την τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη του επιπέδου εκπαίδευσης στον αγροτικό χώρο αποτελεί η συνδρομή των εταιριών «ΤΥΡΑΣ Α.Ε.»και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» - «ΟΛΥΜΠΟΣ» στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους.
Ειδικότερα, η ΤΥΡΑΣ Α.Ε. και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. για τα προγράμματα σπουδών του Ι.ΙΕΚOpenMellon και για τις ειδικότητες που θα υλοποιηθούν το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 ανοίγουν τις πύλες τους στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Ι.ΙΕΚOpenMellon. Οι σπουδαστές των ειδικοτήτων Τεχνικός Γαλακτοκομίας / Τυροκόμος και Στέλεχος Τεχνολογίας και ελέγχου Τροφίμων και Ποτών θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις, να γνωρίσουν τους τρόπους λειτουργίας μεγάλων και σύγχρονων μονάδων και παράλληλα να ενημερωθούν, μέσω συνεντεύξεων από έμπειρα στελέχη των δύο επιχειρήσεων, τόσο για τις σύγχρονες τάσεις στον κλάδο τους, όσο και για τη συνολική παραγωγική διαδικασία, αλλά και τη διαδικασία εμπορίας και προώθησης των προϊόντων τους.
Παράλληλα η «ΤΥΡΑΣ Α.Ε.»και η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.»,στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, με τη γνώση τους και την εμπειρία τους, συμβάλλουν έμμεσα αλλά καθοριστικά, μέσα από προγραμματισμένες συνεντεύξεις στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό οι σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ OpenMellon αποκτούν τις πλέον σύγχρονες γνώσεις/δεξιότητες και ικανότητες με αποτέλεσμα να καταστούν τα πλέον δυναμικά στελέχη της αγοράς στον κλάδο τους.
Σύντομα, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα ανακοινωθούν και νέες πρωτοβουλίες στήριξης των σπουδαστών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του Ι.ΙΕΚOpenMellon στο τηλ.: 2410551320, www.iekopenmellon.gr, Αλ. Παναγούλη 73 / Λάρισα.