Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Οικονομίας", στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου  «Θερμοκοιτίδες Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας»  και συγκεκριμένα της Δράσης 3: "Δικτύωση μεταξύ Αναπτυξιακών Συμπράξεων - Παραγωγή υποστηρικτικού υλικού - Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης μεγάλης εμβέλειας"  διοργανώνει ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων

την Τρίτη 30 Ιουνίου, στις 7:00 μ.μ., στην έδρα της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.,  Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα.

Η ημερίδα Δικτύωσης μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων έχει ως στόχο προώθηση δημιουργίας μιας σταθερής και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των εταιρικών σχημάτων που υλοποιούν έργα ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για την βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων και τη εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων, καθώς και την διάχυση των συμπερασμάτων και των προτάσεων πολιτικής σε σχέση με την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής οικονομίας και της λειτουργίας θερμοκοιτίδας, σε πανεθνικό επίπεδο.

Με την παρούσα επιστολή και στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης 3: "Δικτύωση μεταξύ Αναπτυξιακών Συμπράξεων - Παραγωγή υποστηρικτικού υλικού - Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης μεγάλης εμβέλειας" σας καλούμε να συμμετέχετε στην Ημερίδα Δικτύωσης για την προώθηση δημιουργίας δικτύου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Οικονομίας» και άλλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων σχετικών με την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Αναπτυξιακών Συμπράξεων.