Φοροδιαφυγή ύψους εκατοντάδων εκατ. ευρώ αποκάλυψε το ΣΔΟΕ μετά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Είναι εντυπωσιακό ότι μετά το άνοιγμα των λογαριασμών εντοπίσθηκε αδήλωτο εισόδημα ύψους 9,3 εκατ. ευρώ σε έναν αρχιτέκτονα, ενώ σε έναν δικηγόρο μετά το άνοιγμα ακόμα και των θυρίδων βρέθηκαν 5,1 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ποτέ στην εφορία. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι ανωτέρω θα φορολογηθούν με τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή και συγκεκριμένα από 42% έως 45%, θα τους επιβληθούν πρόστιμα καθώς και ποινικές διώξεις. Ωστόσο οι ανωτέρω δεν ανησυχούν πλέον τόσο πολύ.
Ή διαφορετικά, ανησυχούν μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου που προβλέπει την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων. Ακόμα και αυτοί που έχουν πιαστεί στην «τσιμπίδα» του νόμου μπορούν, καταβάλλοντας ένα 30% επί του ποσού που απέκρυψαν, να γλιτώσουν τα πρόστιμα, τις προσαυξήσεις και τις ποινικές διώξεις.

Eιδικότερα στην περιφερειακή Δ/νση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας αποκαλύφθηκαν οι παρακάτω περιπτώσεις:

1) Έμπορος σπόρων για τις χρήσεις 2011 και 2012 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 536.245,61 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή  ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2) Έμπορος γεωργικών φαρμάκων για τις χρήσεις 2011 και 2012 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 527.405,61 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή  ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3) Ιατρός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας 102.194,24 ευρώ προσαυξάνοντας αντίστοιχα την περιουσία του. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
4) Έξι (6) επιχειρήσεις  έλαβαν πλαστά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 246.300 ευρώ.
5) Αγρότης του ειδικού καθεστώτος έλαβε παράνομα εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 145.700 ευρώ.