Έντεκα χρόνια μετά την επιτυχή καθιέρωση του μαθήματος Επιχειρηματικότητας, που έφερε την αγορά στις αίθουσες διδασκαλίας σε εποχές που ακόμα θεωρούνταν ταμπού, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποκτά και τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ήδη δημοσιοποιήθηκε η σχετική πρόσκληση για εκείνους τους απόφοιτους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω πρόγραμμα οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τα δίδακτρα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού ανέρχονται ετησίως σε  2.900 ευρώ (για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης) και  1.600 ευρώ για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Καλοτάξιδο.

Κ.Τ.