Επαναφέρει από σήμερα τις διακοπές νερού λόγω οφειλών η διοίκηση της ΔΕΥΑΤ, μετά την αναστολή που είχε δοθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου, λόγω της περιόδου του καύσωνα.

Η αναστολή πλέον διακόπτεται, οπότε η μη πληρωμή των οφειλών από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, θα συνεπάγεται και τις προβλεπόμενες συνέπειες.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Τρικάλων με πνεύμα και διάθεση κατανόησης και ευαισθησίας προς όλους/ες τους/τις συμπολίτες/τισσες και καταναλωτές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους, για μακρό χρονικό διάστημα ανέστειλε τις διακοπές υδροδότησης για υδρόμετρα που παρουσιάζουν οφειλές.

Λόγω του παρατεταμένου καύσωνα η ΔΕΥΑΤ – διά της διοικήσεως της- αποφάσισε να μην προβεί σε διακοπή υδροδοτήσεων έως και 16.8.2021, χρονικό διάστημα που παρατείνεται εκ νέου έως 31.8.2021.

Όμως, προκειμένου να μπορέσει η ΔΕΥΑΤ να συνεχίσει να επιτελεί το κατά προορισμό έργο της και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και άρτια λειτουργία των δικτύων και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών της, καθίσταται αναγκαίο να γίνονται έγκαιρα και εμπρόθεσμα οι εξοφλήσεις των οφειλών προς την Επιχείρηση.

Σε αντίθετη περίπτωση, από 01.09.2021 θα επέρχονται οι προβλεπόμενες συνέπειες που επιφέρουν οι ληξιπρόθεσμοι και ανεξόφλητοι λογαριασμοί καταναλώσεως ύδατος».