Περίπου 150 δημόσιοι υπάλληλοι από διάφορες υπηρεσίες ενδιαφέρθηκαν για τις 75 θέσεις που προκήρυξε το Πανεπιστήμιο, με την ελπίδα να καλυφθούν μέσω της κινητικότητας.

Ήδη επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις για την τοποθέτηση των ενδιαφερομένων και εκτιμάται ότι σε λίγες ημέρες θα υπάρχουν αποτελέσματα.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οι εργαζόμενοι, όπως διοικητικοί υπάλληλοι, αλλά και άλλοι σε τεχνικές και άλλες υπηρεσίες, ξεπερνούν τους 400 και στις πέντε πόλεις, Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λαμία.

Ωστόσο υπάρχουν ακόμη αρκετά κενά. Για παράδειγμα στις γραμματείες Τμημάτων καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό σε μια περίοδο μάλιστα που το Πανεπιστήμιο αριθμεί πλέον 35 τμήματα με χιλιάδες φοιτητές.

«Η κάλυψη των κενών θέσεων μέσω του θεσμού της κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων που ενεργοποίησε το υπουργείο, ήταν μια καλή ευκαιρία για το πανεπιστήμιο, προκειμένου να μπορέσει να καλύψει αρκετές κενές οργανικές θέσεις.

Ως Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βγάλαμε σε προκήρυξη για την κάλυψή τους 75 θέσεις» τόνισε ο αντιπρύτανης διοικητικών θεμάτων κ. Στέφανος Παρασκευόπουλος και πρόσθεσε πως «τελικά ενδιαφέρθηκαν και έκαναν αίτηση 150 δημόσιοι υπάλληλοι από διάφορες υπηρεσίες, όπως την εκπαίδευση αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για παράδειγμα εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε μακρινά μέρη, μπορούν μέσω της μετάταξης να έρθουν στον τόπο τους και να γλιτώσουν τη χρόνια αναμονή της τοποθέτησής τους σε κάποιο σχολείο της περιοχής τους».

Βέβαια ο ίδιος πρόσθεσε πως «δεν είναι βέβαιο ότι θα καλυφθούν και οι 75 θέσεις, καθώς αρκετοί μπορεί να ενδιαφέρονται για ελάχιστες θέσεις. Για παράδειγμα γνωρίζουμε πως έχουν υποβληθεί μερικές δεκάδες αιτήσεων για δύο κενές θέσεις σε γραμματείες.

Και οι 75 θέσεις εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των διοικητικών θέσεων, ενώ γενικώς εμείς αντιμετωπίζουμε σημαντικές ελλείψεις σε διάφορες διευθύνσεις, όπως και στις γραμματείες, όπου το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Οι αιτήσεις αυτών που θέλουν να μεταταχθούν στο Πανεπιστήμιο εξετάζονται και αξιολογούνται από αρμόδια επιτροπή και πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα».

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει μετά τη συγχώνευσή του 412 εργαζόμενους εκ των οποίων οι 179 είναι μόνιμοι, οι 227 ανήκουν στην κατηγορία των Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και οι έξι είναι αποσπασμένοι.

Από τους 179 μόνιμους οι 72 είναι ΠΕ, οι 62 ΤΕ, οι 43 ΔΕ και δύο ΥΕ. Επίσης από τους ΙΔΑΧ οι 105 είναι ΠΕ, οι 69 ΔΕ, οι 51 ΤΕ.

e-thessalia.gr