Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών), με έδρα τα Τρίκαλα, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

Συνολικά, σύμφωνα με την προκήρυξη θα καλυφθούν 165 θέσεις.

Οι προς κάλυψη θέσεις είναι:

Πολιτική Ιστορία 4

Ψυχολογία-Στρατιωτική Ψυχολογία 4

Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση 2

Κοινωνιολογία 4

Διοίκηση Επιχειρήσεων –Management 4

Πληροφορική 1ου, 2ου & 3ου Έτους 12

Αγγλικά 1ου, 2ου & 3ου Έτους 26

Φυσική 1ου Έτους 4

Φυσική 2ου Έτους 4

Διεθνές Δίκαιο-Γεωπολιτική 4

Ανώτερα Μαθηματικά 4

Στατιστική 4

Αρχές Οικονομίας 2

Προαιρετική Ξένη Γλώσσα (Τούρκικα) 2

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γερμανικά) 8

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά) 8

Φυσική Αγωγή (Κολύμβηση) 1

Φυσική Αγωγή (Πετοσφαίριση) 3

Φυσική Αγωγή (Καλαθοσφαίριση) 3

Φυσική Αγωγή (Στίβος-Αθλοπαιδιές) 18

Φυσική Αγωγή (Αντισφαίριση) 1

Φυσική Αγωγή (Χορός) 1

Φυσική Αγωγή (Αυτοάμυνα) 1

Τεχνικό Σχέδιο 4

Θερμοδυναμική 1

Μεταλλουργία Μεταλλογνωσία 1

Στοιχεία Μηχανών 3

Πειραματική Αντοχή Υλικών 3

Ηλεκτροτεχνικά Υλικά 1

Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος 2

Ηλεκτρικές Μετρήσεις 1

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 2

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας- Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτου 2

Ηλεκτρονικά 1

Πνευματικά –Υδραυλικά 1

Ψηφιακή Τεχνολογία (Τεχνολογία Laser Ηλεκτροπτικά) 1

Μηχανουργική Τεχνολογία 3

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 2

Οπλικά Συστήματα- Στοιχεία Βλητικής 1

Καύσιμα- Λιπαντικά 1

Γενικές Αρχές Μηχανολογίας 4

Ηλεκτροτεχνία 1

Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας 4

- Πληροφορίες, παρέχονται από: Τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00.

- Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι 31 Ιουλίου 2020 το αργότερο. Στα τηλέφωνα 24310-23950 ή 24310-23951 , εσωτ. 203 και Fax: 24310-74233.

- Από την ιστοσελίδα της Σχολής (smy.army.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail: smy-tpee@army.gr ).