Στοιχεία που δείχνουν το ποιες Περιφέρειες της Ελλάδος έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας, το ποιοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας επηρεάζονται περισσότερο από την αναστολή λειτουργίας και πόσοι εργαζόμενοι ανά κλάδο αντιμετωπίζουν πρόβλημα, δημοσιοποίησε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Οι επιχειρήσεις που τελούν σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας ανέρχονται σε 205.984 και αντιπροσωπεύουν το 14,6% του συνόλου, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ανά περιφέρεια, η εικόνα των επιχειρήσεων (με έναρξη δραστηριότητας από 1/1/2018) σε αναστολή λειτουργίας είναι η εξής: Ανατολική Μακεδονίας και Θράκη 1.346 επιχειρήσεις, Κεντρική Μακεδονία 5.131 επιχειρήσεις, Δυτική Μακεδονία 596 επιχειρήσεις, Ήπειρος 1.058 επιχειρήσεις, Θεσσαλία 1.775 επιχειρήσεις, Στερεά Ελλάδα 1.185 επιχειρήσεις, Ιόνιοι Νήσοι 1.450 επιχειρήσεις, Δυτική Ελλάδα 1.665 επιχειρήσεις, Πελοπόννησος 1.590 επιχειρήσεις, Αττική 11.828 επιχειρήσεις, Βόρειο Αιγαίο 622 επιχειρήσεις, Νότιο Αιγαίο 2.596 επιχειρήσεις και Κρήτη 2.169 επιχειρήσεις.

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας με ποσοστό επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας μεγαλύτερο από 80%, είναι: η εκπαίδευση (88,8%), τα καταλύματα (87,1%), οι αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (86,7%) και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (80,9%).