Την Πέμπτη 16/1/2020 στα γραφεία της Μοτολέσχης Τρικάλων διεξήχθησαν εκλογές, βάσει του καταστατικού της, με τη συμμετοχή 70 μελών.

Για το ΔΣ εκλέχθηκαν οι εξής:

Πρόεδρος: Μπαμπανάτσας Δημήτρης

Αντιπρόεδρος: Ζερβόπουλος Γιώργος

Γεν.Γραμματέας: Ζάρας Βασίλης

Ταμίας: Τζατζάκης Βαγγέλης

Υπεύθυνος  Αγωνιστικού: Βράκας Βασίλης

Έφορος Υλικού: Σταυρόπουλος  Παναγιώτης

Μέλος: Αγορίτσας  Γιώργος

Αναπληρωματικό  Μέλος: Κουτσιανίτη Βασιλική