Μετά την πρόσφατη πρόσληψη επιπλέον φυλακτικού προσωπικού στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας (Κ.Τ.Ε.Σ.Θ.), γίνεται γνωστό ότι από 1/9/2019 το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου θα διαμορφωθεί ως εξής: ΤΕΤΑΡΤΗ – ΔΕΥΤΕΡΑ, 8:00 – 20:00, ΤΡΙΤΗ κλειστό.

Το σπήλαιο εξακολουθεί να είναι κλειστό για το κοινό.