Χαμηλά επίπεδα συλλήψεων ενήλικων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού διαπιστώνονται μέχρι στιγμής στις περισσότερες περιοχές της Π.Ε. Τρικάλων, με βάση και το δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει αναπτύξει η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Τρικάλων.

Όσον αφορά στο ρόδινο σκουλήκι, οι συλλήψεις ενήλικων (πεταλούδων) ρόδινου σκουληκιού κυμαίνονται επίσης σε χαμηλά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές.

Αυτά αναφέρει, μεταξύ άλλων η ΔΑΟΚ, η οποία σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου του Υπ.Α.Α.Τ., ενημερώνει με ανακοίνωση της τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Τρικάλων για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.